ระบบส่งเสริมการขาย

Hettich มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือในด้านการตลาดที่กว้างขวางและครอบคลุมแก่คุณ เพื่อให้คุณสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวได้อย่างเต็มที่ เทคโนโลยีงานเฟอร์นิเจอร์ของเรามี ประสิทธิภาพสูง เป็นมืออาชีพ ตรงกับความต้องการบองกลุ่มเป้าหมาย และผลิตภัณฑ์าหลากหลาย ในความหลากหลายนี้คุณจะสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คุณได้ประโยชน์สูงสุด