บานพับแบบถ้วย

ที่นี้คุณจะได้พบกับ รูปภาพของผลิตภัณฑ์ล่าสุด ซี่งข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกแบบตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ และคุณยังสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย

เงื่อนไขการใช้งาน

Hettich ขอสงวนสิทธิ์การใช้งานข้อมูล (ข่อความ รูปภาพ ภาพกราฟฟิก ข้อมูลการนำเสนอ รายการ และอื่นๆ) หากท่านต้องการใช้ข้อมูลเหล่านี้กรุณาแจ้งในทางเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

 1. Intermat, for fast assembly

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: jpg 672.77 KB

 2. Intermat, for fast assembly

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: jpg 1.11 MB

 3. Intermat, for fast assembly

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: jpg 1.41 MB

 4. Intermat, for fast assembly

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: jpg 1.55 MB

 5. Intermat, for fast assembly

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: jpg 1.29 MB

 6. Intermat, for fast assembly

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: jpg 1.04 MB

 7. K02, for refrigerators and freezers

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: jpg 1.25 MB

 8. K05, for refrigerators and freezers

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: jpg 908.46 KB

 9. K08, for refrigerators and freezers

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: jpg 1.26 MB

 10. K08, for refrigerators and freezers

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: jpg 236.76 KB

 11. K08, for refrigerators and freezers

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: jpg 213.29 KB

 12. Minimat, keyhole hinge

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: tif 157.24 MB

 13. Selekta Pro 2000, single-pivot hinges

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: jpg 31.19 KB

 14. Selekta Pro 2000, single-pivot hinges

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: tiff 54.98 MB

 15. Sensys for thin doors

  ชนิดของไฟล์ข้อมูล/ขนาดของไฟล์ข้อมูล: jpg 1.93 MB

Page 1 from 2