Sociálne siete

Informujte sa o aktivitách v Hettichu, spoznajte lepšie spoločnosť, výrobky a služby

Facebook
Dialóg na sieti nejväčšej komunity:

https://www.facebook.com/HettichCR/

YouTube
Videokanál Hettich na prehliadanie a objednanie predplatného:

http://www.youtube.com/user/HettichCR