Impressum

Impressum

Poskytovateľ týchto internetových stránok

Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern

Tel.:  +49 5223 / 77-0
Fax:  +49 5223 / 77-1414
E-mail: info(at)de.hettich.com
Domovská stránka: http://www.hettich.com/

Registračný súd
Obvodný súd Amtsgericht Bad Oeynhausen HR A 4728

Identifikačné číslo pre DPH   
DE 124328133

Spoločník oprávnený zastupovaním
Hettich Holding Verwaltungs GmbH, sídlo Kirchlengern, registračný súd Bad Oeynhausen HR B 7552, konateľ spoločnosti: Dr. Andreas Hettich, Jana Schönfeld

Pri prepojeniach (odkazoch) na internetové stránky našich dcérskych spoločností alebo tretích strán nepreberá spoločnosť Hettich Holding GmbH & Co. oHG žiadnu zodpovednosť za obsahy prepojených stránok. Stlačením odkazu opúšťate informačnú ponuku spoločnosti Hettich Holding GmbH & Co. oHG. Pre ponuky tretích strán môžu preto platiť odlišné podmienky.

Používateľské podmienky a ďalšie zákonné upozornenia pre internetové stránky podnikateľskej skupiny Hettich

Autorské právo, značky, logá, firemné nápisy

Spoločnosť Hettich si vyhradzuje všetky práva na obsahy (ako napr. texty, obrázky, grafiky, súbory, grafické znázornenia, úpravy a pod.) na svojich internetových stránkach. Ochrana, ktorá sa vzťahuje na obsahy prostredníctvom autorského práva a iných ochranných zákonov, platí predovšetkým vzhľadom na databázy a podobné systémy. Obsahy sa smú použiť iba na voľne prístupné vyvolanie na internete v súlade s určením, v ostatných prípadoch sa však bez nášho predošlého písomného súhlasu nesmú v akejkoľvek forme rozmnožovať, ďalej sprostredkovať, opätovne používať, prenášať, ukladať, meniť, rozširovať ani inak používať.

Naše internetové stránky môžu obsahovať aj obsahy, ktoré podliehajú autorskému právu tých, ktorí nám tieto obsahy poskytli.
Značky, logá, firemné nápisy, produktové vybavenie a zobrazenia, ktoré sú obsahom našich internetových stránok, sú chránené pre spoločnosť Hettich a nesmú sa preto používať na vlastné alebo akékoľvek iné účely.
Výlučne logá spoločnosti Hettich zobrazené na nasledujúcej strane sú určené na voľné použitie na vaše internetovej stránke na reklamné účely:

Stiahnuť logo

Ručenie

Všetky obsahy na našich internetových stránkach sa starostlivo kontrolujú. Nemôžeme prevziať ručenie za správnosť, úplnosť, aktuálnosť a vhodnosť na určité účely použitia. Spoločnosť Hettich poskytuje k dispozícii všetky informácie a obsahy bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo zamlčanej. Spoločnosť Hettich týmto vylučuje ručenie za vzniknuté škody, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s použitím našich internetových stránok, iba ak by boli spôsobené zámerne alebo hrubou nedbanlivosťou samotnej spoločnosti Hettich.

Odkazy (prepojenia na internetové stránky tretích strán)

Pokiaľ môžete z našich internetových stránok pomocou tzv. odkazov navštíviť internetové stránky tretích strán, upozorňujeme vás, že nemáme žiadny vplyv na tvorbu obsahov týchto stránok, a preto nepreberáme žiadne ručenie za ich zákonnosť, správnosť a úplnosť. Odkazy slúžia iba na to, aby našim zákazníkom umožnili jednoduchší prístup k informáciám tretích strán. Výslovne upozorňujeme na to, že si neprivlastňujeme obsahy poskytnuté tretími stranami na ich internetových stránkach. Z toho dôvodu odporúčame, aby ste starostlivo dodržiavali používateľské podmienky, ochranu údajov a iné zákonné upozornenia na internetových stránkach tretích strán.

Aplikovateľné právo, miesto súdu

Návštevou našich internetových stránok súhlasíte s výhradným aplikovaním nemeckého práva s vylúčením predpisov obchodného práva (CISG) na prípadné právne spory akéhokoľvek druhu medzi vami a spoločnosťou Hettich. Miestom súdu pre všetky právne spory je Bünde, Nemecko.

Všeobecné obchodné podmienky

Platné Všeobecné obchodné podmienky nájdete na príslušných internetových stránkach našich dcérskych spoločností, na ktoré sa dostanete prostredníctvom prepojení (odkazov) na našich internetových stránkach.