Silny partner do współpracy

Podczas targów "LivingKitchen" fundacja „Der Kreis Anja Schaible Stiftung“ przyznała nagrodę uniwersytetom w Furtwangen i Wismarze. My również zostaliśmy wyróżnieni za wsparcie techniczne i zapewnienie środków w ramach realizacji projektu fundacji "Kuchnia jutra" - która miała na celu rozwijanie pomysłów i stworzenie funkcjonalnych prototypów.

Celem projektu studenckiego "Kuchnia jutra" było poznanie wyobrażeń i wymagań, jakie ludzie stawiają kuchni, jako przestrzeni mieszkalnej. Studenci Nauk stosowanych o zdrowiu z Furtwangen analizowali nawyki żywieniowe oraz znaczenie kuchni obecnie i w przyszłości. Zidentyfikowano różne style życia oraz ich wpływ na wymagania stawiane urządzeniu kuchni. Wspólnie ze studentami z Uniwersytetu w Wismarze z wydziału Design i Projektowanie określili cztery typy gotujących osób i opracowali koncepcje kuchni. Z naszym wsparciem studenci zaprojektowali kuchnię dla typu „Kucharz okazjonalny“. Efektem ich pracy jest przyciągająca uwagę koncepcja składająca się z mobilnego "kamerdynera" i stacji bazowej. Niezwykle interesującym pytaniem, które nasuwało nam się podczas targów było to, czy tego typu zmiany w designie mebli, ich funkcji czy mobilności znajdują się również w kręgu zainteresowań producentów mebli i ich nabywców?

Powrót do: Strona początkowa