Upit za skidanje datoteka

Datoteka za preuzimanje je poslana na Vašu E-Mail adresu.

Uvjeti korištenja

Uvod
Hettich grupa  (‘Davatelj licence’) ima određena prava zaštite vezano za preuzimanje podataka

Clauzula 1 Prava korištenja
(1) Davatelj licence će izdati dozvole na ne-ekskluzivno pravo korištenja slika dostupnih za preuzimanje na neodređeno vrijeme.
(2) Korisnik dozvole će biti ovlašten za  korištenje slika u vlastitim prezentacijama pod uvjetom da se izvor snavede u pisanom obliku (kao minimum, 'Izvor: Hettich').
(3) Davatelj licence nije upoznat sa svojim pravima treće strane koji će spriječiti upotrebu slike.
(4 )Davatelj licence ne jamči da upotreba slika ne kršiti prava treće strane.
(5) Davatelj licence mora odmah biti obaviješten ako treća strana ima pritužbe protiv korisnika dozvole temeljene na korištenju slika.
(6) Korisnik licence nije ovlašten mijenjati slike. Svaka promjena zahtijeva suglasnost davatelja licence.
(7) Pravo korištenja je neprenosivo te ne dopušta Korisniku dozvole davati prava uporabe slika trečoj strani.
(8) Korisnik licence nema nikakvih prava iz korištenje slikau odnosu na Davatelja licence.
(9) Nikakva prava se ne prenose na korisnika dozvole, osim prava koja su izričito navedena u ovom Sporazumu.
Clauzula 2 Plačanje
Prava korištenja su besplatna.
Clauzula 3 Trajanje ugovora
(1)Pravo na korištenje prestaje ako Korisnik licence ne postupi u skladu sa svojim obvezama sukladno s ovim Sporazumom i nastavlja to činiti, unatoč pisanom upozorenju.
(2) Davatelja licence zadržava pravo povlačenja na prava korištenje slika u bilo koje vrijeme.
Klauzula 4. Razno
(1) Izmjene i dopune ovog Ugovora moraju biti u pisanom obliku. To vrijedi i za odustajanje od potrebe pisanog oblika zahtjeva.
(2) Nevaljanost ili neučinkovitosti pojedinih odredbi ovog Ugovora neće utjecati na učinkovitost ostalih odredbi.  U ovom slučaju, stranke su dužne zamijeniti neadekvatnu odredbu sa odredbom koja je po učinku najsličnija ništavnoj odredbi. Isti postupak primjenjuje se u slučaju greške u Sporazumu.
(3) Korisnički ugovor je reguliran zakonima Savezne Republike Njemačke.
(4) The place of jurisdiction for all disputes arising from or in connection with this Agreement shall be the registered office of Hettich Management Service GmbH.