สถาปนิก ดีไซน์เนอร์ และ Hettich

หากความต้องการของลูกค้ายิ่งมีมากเท่าไร คุณยิ่งต้องใช้ Hettich มากขึ้นเท่านั้น

Hettich เป็นบริษัทที่ทุ่มเทให้กับการสื่อสารกับสถาปนิกและดีไซน์เนอร์ การสื่อสารนึ้ทำให้การออกแบบของสถาปนิกกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้อย่างง่ายดาย งานออกแบบทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันมีเอกภาพจนกระทั่งถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ฟังก์ชั่นการทำงานของอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ของ Hettich มีความสะดวกง่ายดาย น่าประทับใจและประยุกต์ใช้ได้ง่าย ด้วยการสื่อสารนี้ทำให้เราพัฒนาค้นหาฟังก์ชั่นความต้องการของอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆที่จะทำให้เกิดดีไซน์ดีและสวยงามยิ่งขึ้น

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราจากการข้อมูลและการพูดคุยกับลูกค้า

ติดต่อ

Hettich Management
Service GmbH

Vahrenkampstraße 12 - 16
32278 Kirchlengern
Germany

Phone +49 5223 770
Email: architects(at)de.hettich.com