วิธีเปลี่ยนขนาดตัวอักษรใน Web browser ของคุณ

ในบางกรณีเพื่อให้การอ่านข้อมูลจากเว็ปเพจทำได้ดีขึ้น กรุณาเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร Internet browsers ใหม่ๆอาจจะมีปุ่มฟังก์ชั่นเพื่อการขยายหรือลดขนาดตัวอักษร

  1. ความเป็นไปได้อื่น
    กดปุ่ม "CTRL" แช่ไว้ แล้วกดปุ่ม "+" เพื่อขยายตัวอักษรหน้าจอให้ใหญ่ขึ้น หรือ กดปุ่ม "CTRL" แช่ไว้ แล้วกดปุ่ม "-" เพื่อลดขานดตัวอักษรหน้าจอให้เล็กลง สำหรับระบบ Mac systems ให้ใช้ปุ่ม "cmd"
  2. ความเป็นไปได้อื่น
    เลือก "View" / "Page" บนเมนูบาร์ของ web browse และเลือก "Zoom" หรือ "Text Size" เพื่อการปรับขนาดของตัวอักษร
Adjust font size in Internet Explorer

รูปที่ 1: ปรับขนาดของตัวอักษรใน Internet Explorer

Adjust font size in Firefox

รูปที่ 2: ปรับขนาดของตัวอักษรใน Firefox