Kovania Hettich sú značkové výrobky

Značkové výrobky sú žiadané aj v baumarktoch. Preto sme vyvinuli nový koncept prezentácie tovaru, ktorý odráža hodnotu značky našich výrobkov. Náš značkový obchod ukazuje nielen priamočiarosť značky Hettich, ale sprostredkováva koncovému spotrebiteľovi hodnoty značky ako je inovácia, kvalita, blízky kontakt so zákazníkom a spoľahlivosť.