Cerere pentru descărcare link

Link-ul pentru descărcarea fișierului a fost trimis pe adresa Dvs. de e-mail.

Condiții de utilizare

Preambul
Grupul Hettich (“Licentiator”) deține anumite drepturi de proprietate intelectuală asupra imaginii disponibile pentru descărcare,
Clauza 1  Garantarea drepturilor
(1) Licențiatorul va acorda Licențiatului un drept neexclusiv de folosință a imaginii disponibile pentru descarcare pentru o prioada nedeterminată.
(2) Licențiatul va fi autorizat să folosească imaginea în reprezentații externe cu condiția ca sursa să fie menționată în scris (cerința minimă de menționare: “Sursa: Hettich”)
(3) Licențiatorul  nu are cunoștință de niciun drept aparținând vreunei terțe persoane care ar putea exclude dreptul de folosință al imaginii.
(4) Licențiatorul nu garantează faptul că dreptul de folosință al imaginii nu încalcă drepturile unei terțe persoane.
(5) Licențiatorul trebuie informat de îndată despre pretențiile unei  terțe persoane împotriva Licențiatului cu privire la dreptul de folosință a imaginii. 
(6) Licențiatul nu este autorizat să modifice imaginea.  Orice modificare se poate face numai cu acordul prealabil al Licențiatorului.
(7) Dreptul de folosință nu poate fi transferat ori cesionat și nu permite Licențiatului să asigure drepturi de folosință unor terțe persoane.
(8) Licențiatul nu va constitui niciun alt drept in legătură cu dreptul de folosință garantat de Licențiator.
(9) Niciun drept nu va fi transferat sau asigurat Licențiatului cu excepția celor care fac obiectul prezentului contract.
Clauza 2 Plata
Dreptul de folosință este garantat în mod gratuit.
Clauza 3 Durata contractului
(1) Dreptul de folosință va inceta dacă Licențiatul nu își va respecta indatoririle și obligațiile stabilite în sarcina sa prin prezentul contract și va continua cu neîdeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă și dupa ce a fost avertizat în scris despre respectiva încălcare.
(2) Licențiatorul își rezervă dreptul de a retrage dreptul de folosință în orice moment.
Clauza 4 Diverse
(1) Orice amendament sau adăugire la prezentul contract se va putea face numai în scris. Această prevedere se aplică și în cazul în care se renuntă la formalitatea formei scrise, renunțarea putându-se face numai în scris.
(2) Ineficacitatea sau invaliditatea vreunei clauze nu va afecta validitatea sau eficacitatea altora. În acest caz, parțile vor înlocui prevederea defectuoasa cu o prevedere având sensul cel mai apropiat de cea invalidă. Aceeași procedură se va aplica și în situația în care Contractul va avea o lacună.
(3) Prezentul contract va fi guverant de legile Republicii Federale Germania.
(4) Orice diferend născut în legătură cu, sau derivând din prezentul Contract intră sub jurisdicția organelor competente de la sediul social al Hettich Management Service GmbH.