Działać dzisiaj, myśleć o jutrze

Czujemy się odpowiedzialni za świat, w którym żyjemy. Już od wielu lat referent ds. środowiska jest osobiście odpowiedzialny za całą grupę przedsiębiorstw. Dodatkowo dla każdego zakładu produkcyjnego utworzono wewnętrzną komisję ds. ochrony środowiska. Obowiązujące przepisy prawne są dla nas minimalnym wymogiem. W miejscach szczególnie ważnych wdrażamy surową dyrektywę EMAS. Prowadzimy także prace rozwojowe, dzięki którym będziemy mogli w przyszłości jeszcze bardziej chronić surowce i wspierać długoterminowe działania w tym kierunku.

  • Ekorozwój