Skoncentrowani na długoterminowych celach

Firma Hettich, jako przedsiębiorstwo rodzinne, koncentruje się na realizacji długoterminowych celów niezależnie od czynników zewnętrznych. Na czele grupy przedsiębiorstw stoi 2-osobowy Zarząd w składzie: Jana Schönfeld, dr Andreas Hettich i dr Dieter Wirths. Grupa Hettich podzielona jest na samodzielnie działające jednostki organizacyjne, których zarządzanie strategiczne podlega pod Hettich Holding.

Jana Schönfeld, Członek Zarządu, Dr. Andreas Hettich, Prezes Zarządu , Dr. Dieter Wirths, Członek Zarządu (Na zdjęciu od lewej)