Wyróżnienie dla firmy Hettich za politykę przyjazną rodzinom

Przedsiębiorstwo Druck- und Spritzgußwerk Hettich GmbH z siedzibą w miejscowości Frankenberg stawia na elastyczność pracownic i pracowników, zespołów roboczych i kadry kierowniczej oraz zapewnia wiele możliwości integrowania życia rodzinnego i zawodowego. Dnia 25 kwietnia 2012 roku firma Druck- und Spritzgußwerk Hettich została nagrodzona przez stowarzyszenie „Beruf und Familie Waldeck-Frankenberg” (Praca i Rodzina Waldeck-Frankenberg) za wzorową postawę w zakresie polityki przyjaznej rodzinom. Łącznie 23 przedsiębiorstwa konkurowały ze sobą w trzech kategoriach. Jury przepuściło do końcowej rundy dziesięciu finalistów.

Każdego dnia wiele pracownic i pracowników wykonuje mistrzowską pracę na drodze do nowych osiągnięć. Wykonują wiele wysiłku między życiem zawodowym, rodzinnym i partnerskim. Firma Hettich wspiera ich przy tym różnymi możliwościami łączenia rodzinnej i zawodowej sfery życia. Kierownictwo firmy wie, że polityka personalna z uwzględnieniem rodzin przynosi długofalowe korzyści. Celem jest stworzenie pozytywnego klimatu, umożliwiającego pozyskiwanie i utrzymywanie wykwalifikowanych pracowników. Zorientowanie na rodzinę jest wyrazem socjalnej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Wspólnie z pracownicami, pracownikami i ich kierownictwem wyszukiwane są indywidualne rozwiązania, dostosowane do potrzeb ze sfery rodzinnej i zawodowej. „Firmy przyjazne rodzinom zachęcają młodych ludzi z dziećmi do pracy i życia w naszym regionie”, mówi naczelnik powiatu Waldeck Frankenberg, dr Reinhard Kubat. Dzięki temu są one doskonałym instrumentem w walce z brakiem siły roboczej i wędrówkami demograficznymi.

Beate Friedrich, pełnomocnik kobiet i organizator konkursu, Uwe Kleemann, dyrektor zarządzający HDS, Britta Trompeter, referent personalny HDS, dr Reinhard Kubat, naczelnik powiatu Waldeck Frankenberg (od lewej do prawej).