Hettich otrzymał „Q in Gold“ od firmy Bosch und Siemens Hausgeräte

W 2012 oraz 2011 roku firma Hettich została wyróżniona europejskim znakiem jakości „Q in Gold“ w dziale „Gotowanie” za prowadnice do piekarników.

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH nagradza w ten sposób swoich dostawców, którzy wyróżniają się doskonałym zarządzaniem jakością. Nagroda ta przyznawana jest w porozumieniu ze  wszystkimi europejskimi zakładami produkującymi piekarniki. U podstaw tego sukcesu leży świadomość jakościowa wszystkich pracowników Grupy Hettich.