Dr Andreas Hettich wybrany Przedsiębiorcą Roku OWL 2013

W dniu wczorajszym dr Andreas Hettich został wyróżniony tytułem Przedsiębiorca Roku 2013  regionu Ostwestfalen-Lippe. Wyróżnienie to przyznawane jest co dwa lata przez związek "Die Familienunternehmer - ASU" oraz Związek Banków Bielefeld dyrektorom zarządzającym przedsiębiorstwami rodzinnymi, którzy wyróżniają się wizjonerskim zarządzaniem spółki, jak również nowatorskim podejściem do zarządzania zasobami ludzkimi oraz pracami nad rozwojem produktu. Laureaci tej nagrody mogą być również wzorem dla innych na polu działalności charytatywnej i  zaangażowania społecznego.