Informācija par izdevniecību un juridiskās piezīmes

Informācija par vietni

Šīs interneta lapas publicētājs ir

Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern

Tel.:  +49 5223 / 77-0
Fakss:  +49 5223 / 77-1414
E-pasts: info(at)de.hettich.com
Mājas lapa: http://www.hettich.com/

Reģistrētā tiesa
Amtsgericht Bad Oeynhausen HR A 4728

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs   
DE 124328133

Sabiedrība ar pārstāvniecības tiesībām
Hettich Holding Verwaltungs GmbH, Sitz Kirchlengern, reģistrētā tiesa Bad Oeynhausen HR B 7552, uzņēmuma vadītājs: Dr. Andreass Hetihs (Andreas Hettich), Jana Schönfeld

Ja pastāv norādes (saites) uz meitas sabiedrību vai trešās puses interneta lapām, Hettich Holding GmbH & Co. oHG neuzņemas nekādu atbildību par šo lapu saturu. Nospiežot saiti, jūs izejat no Hettich Holding GmbH & Co. oHG sagatavotās informācijas. Trešās puses piedāvājumiem var būt spēkā atšķirīgi noteikumi.

Hettich uzņēmumu grupas interneta lapu lietošanas noteikumi un citas tiesiskās norādes

Autortiesības, zīmoli, emblēmas,logotipi

Hettich patur visas tiesības uz savu interneta lapu saturu (piem., tekstiem, attēliem, grafikiem, datnēm, grafiskajiem objektiem, izkārtojumiem u.c.). Aizsardzība, ko saturam garantē autortiesības un citi aizsargājošie likumi, attiecas arī uz datu bāzēm un tamlīdzīgiem veidojumiem. Saturs, kas atvērts internetā atbilstoši noteikumiem, ir brīvi izmantojams, bet Jūs to nedrīkstat pavairot nekādā formā, nodot tālāk, izmantot atkārtoti, kopēt, ierakstīt, saglabāt, grozīt, izplatīt vai kā citādi izmantot, ja iepriekš no mums nav saņemta rakstiska atļauja.

Mūsu interneta lapās var būt iekļauta informācija, kuras autortiesības pieder kādam citam, kas to nodeva mūsu rīcībā.
Mūsu interneta lapās ievietotie zīmoli, emblēmas, logotipi, produktu apraksti un attēli ir aizsargāti Hettich vārdā, tāpēc tos nedrīkst izmantot saviem mērķiem vai citādā veidā.
Izņēmums ir turpmāk nosauktajā lapā attēlotās Hettich emblēmas, ko Jūs drīkstat izmantot reklāmas nolūkos savā interneta lapā:

Emblēmas lejupielāde

Atbildība

Mūsu interneta lapu saturs tiek rūpīgi pārbaudīts. Tomēr mēs nevaram uzņemties atbildību par pareizību, pilnīgumu, aktualitāti un piemērotību noteiktiem pielietojuma veidiem. Hettich sagatavo visu informāciju un saturu bez jebkādas garantijas, nepārprotami paziņotas vai netiešas. Līdz ar to Hettich neatbild par zaudējumiem, kas tieši vai netieši radušies, izmantojot mūsu interneta lapas, ja vien tas nav Hettich ļaunprātīgs nolūks vai nepiedodama nolaidība.

Saites (norādes uz citiem piederošām interneta lapām)

Ja mūsu interneta lapās ar  saišu starpniecību ir iespējams atvērt trešajai pusei piederošas interneta lapas, gribam atzīmēt, ka mūsu spēkos nav ietekmēt šo lapu saturu, tāpēc neatbildam par to likumību, pareizību un pilnīgumu. Saites kalpo vienīgi tādam nolūkam, lai mūsu klients varētu vienkāršāk piekļūt trešās puses informācijai. Mēs nepārprotami norādām, ka šo saturu, ko trešā puse ir ir iekļāvusi savās interneta lapās, mēs neuzdodam par savējo. Tāpēc ir ieteicams rūpīgi ievērot lietošanas noteikumus, norādes par datu aizsardzību un pārējās norādes, kas ir atrodamas trešās puses interneta lapās.

Piemērojamie likumi, tiesas piekritība

Apmeklējot mūsu interneta lapas, Jūs piekrītat vienīgi Vācijas likumu pielietojumam - izņēmums ir UN konvencija par preču pārdošanu (CISG) - ja starp Jums un Hettich rodas jebkādi konflikti. Visu konfliktu tiesas piekritība atrodas Bindē (Bünde), Vācijā.

Vispārējie tirdzniecības noteikumi

Pašreiz spēkā esošos vispārējos tirdzniecības noteikumus Jūs atradīsiet mūsu meitas sabiedrības interneta lapā, kur Jūs varat nokļūt no mūsu interneta lapām, izmantojot norādes (saites).