Πως να αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς στην σελίδα του Internet

Συχνά θα θέλαμε να ρυθμίσουμε το μέγεθος των γραμμάτων στοη σελίδα του Internet, για να βελτιώνουμε την ανάγνωση της σελίδας σύμφωνα με τις επιλογές μας. Ολοι οι σύγχρονοι Internet browser διαθέτουν για τον σκοπό αυτό ενσωματωμένη αντίστοιχη λειτουργία:

  1. Δυνατότητα
    Κρατείστε πατημένο το πλήκτρο "CTRL". Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο "+" για να μεγαλώστε την γραμματοσειρά ή πιέστε το πληκτρο "-" για να μικρύνετε την γραμματοσειρά. (Σε σύστημα Mac χρησιμοποιείστε το πλήκτρο "cmd".)
  2. Δυνατότητα
    Επιλέξτε απο τν μενού του internet browser  "View" / "Page". Στη συνέχεια επιλέξτε "Zoom" or "Text Size" για να ρυθμίστε το μέγεθος.
Adjust font size in Internet Explorer

Σχήμα 1: Ρύθμιση γραμματοσειράς απο Internet explorer

Adjust font size in Firefox

Σχήμα 2: Ρύθμιση γραμματοσειράς στο Firefox