Βιβλιογραφικά στοιχεία & νομικές υποδείξεις

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Προσφέρων αυτών των ιστοσελίδων

Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern

Tηλ.:  +49 5223 / 77-0
Φαξ:  +49 5223 / 77-1414
E-Mail: info(at)de.hettich.com
Homepage: http://www.hettich.com/

Δικαστήριο μητρώου Ειρηνοδικείο Bad Oeynhausen HR A 4728

Αριθμός φορολογικού μητρώου   
DE 124328133

Εταίρος με εξουσία αντιπροσώπευσης της εταιρείας
Hettich Holding Verwaltungs GmbH, έδρα Kirchlengern, Δικαστήριο μητρώου Bad Oeynhausen HR B 7552, Διευθυντής: Dr. Andreas Hettich, Jana Schönfeld

Για παραπομπές (Links) σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο των θυγατρικών εταιρειών μας ή τρίτων η Hettich Holding GmbH & Co. oHG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών των σελίδων παραπομπής. Με την ενεργοποίηση της παραπομπής εγκαταλείπετε την προσφορά πληροφοριών της Hettich Holding GmbH & Co. oHG. Συνεπώς για τις προσφορές τρίτων ενδέχεται να ισχύουν αποκλίνοντες κανονισμοί.

Όροι χρήσης και περαιτέρω νομικές υποδείξεις για τις ιστοσελίδες διαδικτύου του Ομίλου επιχειρήσεων Hettich

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, λογότυποι, λογότυποι εταιρειών

Η Hettich διατηρεί όλα τα δικαιώματα στα περιεχόμενα (όπως π.χ. κείμενα, εικόνες, γραφικά, αρχεία, γραφικά σχέδια, δομές κ.λπ.) στις ιστοσελίδες της στο διαδίκτυο. Η προστασία, η οποία υφίσταται μέσω του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων προστατευτικών νόμων, ισχύει ιδιαίτερα και ενώπιον βάσεων δεδομένων και παρόμοιων οργάνων. Τα περιεχόμενα είναι ελευθέρως διαθέσιμα μόνο για την κλήση στο διαδίκτυο σύμφωνα με τους κανονισμούς, κατά τα άλλα όμως δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν, μεταβιβαστούν, χρησιμοποιηθούν εκ νέου, παραχωρηθούν, αποθηκευτούν, αλλοιωθούν, διαδοθούν ή χρησιμοποιηθούν αλλού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας.

Οι ιστοσελίδες διαδικύου της εταιρείας μας ενδέχεται να περιέχουν επίσης περιεχόμενα, τα οποία υπόκεινται στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας εκείνων, οι οποίοι διαθέτουν αυτά τα περιεχόμενα.
Εμπορικά σήματα, λογότυποι, λογότυποι εταιρειών, εξοπλισμοί προϊόντων και απεικονίσεις που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες μας στο διαδίκτυο, προστατεύονται για την Hettich και συνεπώς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για ιδίους σκοπούς ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.
Αποκλειστικά οι απεικονιζόμενοι στην κατωτέρω αναφερόμενη σελίδα λογότυποι Hettich είναι ελεύθεροι για χρήση στην ιστοσελίδα σας για διαφημιστικούς λόγους:

Κατέβασμα λογότυπου (Download)

Ευθύνη

Όλα τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας στο διαδίκτυο ελέγχονται με προσοχή. Δεν μπορεί να γίνει ανάληψη ευθύνης για ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και καταλληλότητα για ορισμένους σκοπούς χρήσης. Η Hettich διαθέτει όλες τις πληροφορίες και όλα τα περιεχόμενα χωρίς καμία ευθύνη ή εγγύηση, ρητά ή σιωπηρά. Για βλάβες οφειλόμενες άμεσα ή έμμεσα σε χρήση των ιστοσελίδων μας στο διαδίκτυο, η Hettich αποκλείει την ανάληψη ευθύνης, εκτός εάν οι βλάβες αυτές οφείλονται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια της Hettich.

Links (παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων)

Εφόσον μπορείτε να έχετε πρόσβαση από τις δικές μας ιστοσελίδες μέσω παραπομπών (Links) σε ιστοσελίδες τρίτων, κάνουμε την υπόδειξη ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στη δομή των περιεχομένων αυτών των σελίδων τρίτων και συνεπώς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για νομιμότητα, ορθότητα και πληρότητα των σελίδων αυτών. Οι παραπομπές (Links) εξυπηρετούν μόνο στην απλοποιημένη πρόσβαση των πελατών μας σε πληροφορίες τρίτων. Υποδεικνύουμε ρητά ότι δεν παρέχουμε τη συγκατάθεσή μας για τα ήδη διαθέσιμα περιεχόμενα τρίτων στις ιστοσελίδες αυτών. Συνεπώς γίνεται η σύσταση όπως λαμβάνονται προσεκτικά υπόψη οι όροι χρήσης, οι υποδείξεις προστασίας δεδομένων και άλλες νομικές υποδείξεις αυτών των ιστοσελίδων τρίτων.

Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία

Με την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας στο διαδίκτυο δηλώνετε τη συμφωνία σας με την αποκλειστική εφαρμογή του γερμανικού δικαίου με αποκλεισμό των κανόνων της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί της νομοθεσίας πωλήσεων (CISG) σε ενδεχόμενες διαφορές οποιαδήποτε μορφής μεταξύ εσάς και της Hettich. Τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές είναι το Bünde, Γερμανία.

Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Τους εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών θα τους βρείτε στις σχετικές ιστοσελίδες των θυγατρικών μας εταιρειών, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω παραπομπών (Links) από τις δικές μας ιστοσελίδες.