Impressum & õiguslikud juhised

Impressum

Internetilehekülgede pakkuja

Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern

Tel:  +49 5223 / 77-0
Faks:  +49 5223 / 77-1414
E-post: info(at)de.hettich.com
Kodulehekülg: http://www.hettich.com/

Registrikohus
Amtsgericht Bad Oeynhausen HR A 4728

Käibemaksukohustuslase kood   
DE 124328133

Esindusõigusega osanik
Hettich Holding Verwaltungs GmbH, Sitz Kirchlengern, registrikohus Bad Oeynhausen HR B 7552, ärijuht: Dr Andreas Hettich, Jana Schönfeld

Viidete (linkide) puhul meie tütarettevõtete või kolmandate isikute internetilehekülgedele ei võta Hettich Holding GmbH & Co. oHG viidatud lehekülgede sisu eest mitte mingisugust vastutust. Viitele järgnedes lahkute Hettich Holding GmbH & Co. oHG infopakkumise piirkonnast. Kolmandate isikute pakkumiste kohta võivad kehtida samuti kõrvalekalduvad regulatsioonid.

Hettichi ettevõttegrupi internetilehekülgede kasutustingimused ja edasised juriidilised juhised

Autoriõigus, kaubamärgid, logod, firmanimede kirjaviisid

Hettich säilitab oma internetilehekülgede suhtes kõik õigused (nagu nt tekstid, pildid, graafikud, failid, graafilised kujutised, paigutused jms). Autoriõiguse seaduse ja muude kaitsvate seadustega sisule kehtiv kaitse kehtib eriti ka andmebaaside ning muude sarnaste mehhanismide suhtes. Sisu on vabalt kasutatav üksnes sihtotstarbekohaseks ettekutsumiseks internetis ja seda ei tohi mujal ilma eelneva meiepoolse kirjaliku nõusolekuta ühelgi kujul paljundada, edasi anda, edasi kasutada, üle kanda, salvestada, muuta, levitada või muul viisil kasutada.

Meie internetilehekülge sisu võib olla allutatud ka kolmandate isikute poolsele autoriõigusele.
Meie internetilehekülgedel sisalduvad kaubamärgid, logod, firmanimede kirjaviisid, tootevarustused ja joonised on Hettichi poolt kaitstud ning neid ei tohi seetõttu isiklikel eesmärkidel ega muul viisil kasutada.
Erandina tohite oma internetileheküljel kasutada reklaami eesmärgil alljärgnevalt nimetatud leheküljel kujutatud Hettichi logosid:

Logo allalaadimine

Vastutus

Kogu meie internetilehekülgede sisu kontrollitakse hoolikalt. Me ei saa siiski võtta vastutust selle õigsuse, terviklikkuse, aktuaalsuse ning teatud otstarbeks sobivuse suhtes. Hettich teeb kogu informatsiooni ja sisu kättesaadavaks ilma igasuguse kohustuse või garantiita, olgu siis selgesõnaliselt või vaikimisi. Vahetult või kaudselt meie internetilehekülgede kasutamisest tekkinud kahjude eest välistab Hettich siinkohal igasuguse vastutuse, välja arvatud juhul, kui need põhinevad Hettichi enda ettekavatsusele või jämedale hooletusele.

Viited (ristviited kolmandatele internetilehekülgedele)

Kui Te pääsete meie internetilehekülgedelt nn viidete kaudu kolmandatele internetilehekülgedele, siis viitame siinkohal, et meil puudub nende lehekülgede sisu ja kujunduse mõjutamise võimalus ning seetõttu ei vastuta me nende seaduslikkuse, õigsuse ja terviklikkuse eest. Viidete ülesandeks on tagada üksnes meie kliendile lihtsustatud juurdepääs kolmandate isikute poolt esitatavale informatsioonile. Me viitame siinkohal selgesõnaliselt, et kolmandate isikute internetilehekülgedel kättesaadav sisu ei ole meie omand. Seetõttu on soovitav järgida hoolikalt kolmandate internetilehekülgede kasutustingimusi, andmekaitse- ja muid juriidilisi juhiseid.

Kohaldatav seadusandlus, kohtupädevus

Meie internetilehekülgi külastades nõustute eranditult Saksamaa seadusandluse kohaldamisega Teie ja Hettichi vahelistes õigusvaidlustes, välistades UN ostuõiguse (CISG) reeglid. Kõigi vaidluste kohtupaigaks on Bünde, Saksamaa.

Üldised äritingimused

Kehtivad "Üldised äritingimused" leiate meie tütarettevõtete vastavatelt internetilehekülgedelt, kuhu meie pääsete meie internetilehekülgedel esitatud viidete (linkide) kaudu.