Sociální sítě

Informujte se o aktivitách v Hettichu, poznejte lépe společnost, výrobky a služby.

Facebook
Dialog na síti největší komunity:

www.facebook.com/Hettich.en

YouTube
Videokanál Hettich k prohlížení a objednání předplatného:

http://www.youtube.com/user/HettichCR