CAD partner

Systémy CAD/CAM poskytují zpracovateli profesionální podporu při plánování, konstrukci a prezentaci nábytku. Data o kování přitom hrají důležitou roli při umístění kování, testu kolize dílců a optickém znázornění kování. Kromě systému HettCAD je mnoho kování uloženo přímo v podobě kmenových dat u systémů CAD/CAM. Naši partneři dávají k dispozici Hettich data (výkresy, body vrtání, obchodní data) přímo prostřednictvím knihovny kování nebo kmenových dat.

Přehled spolupracujících partnerů najdete v seznamu odkazů.