Zaměření na dlouhodobé cíle

Nezávisle na cizích vlivech se rodinný podnik zabývá realizací dlouhodobých podnikatelských cílů. Nejvyšší vedení společnosti reprezentují představitelé: Jana Schönfeld, Dr. Andreas Hettich a Dr. Dieter Wirths.

Skupina Hettich je dále rozdělena na samostatné výrobní a obchodní podniky, které jsou strategicky řízené společností Hettich Holding.

Jana Schönfeld, člen představenstva, Dr. Andreas Hettich, předseda představenstva, Dr. Dieter Wirths, člen představenstva