Hettich vyznamenaný jako podnik podporující rodinu

Závod Druck- und Spritzgußwerk Hettich ve Frankenbergu sází na flexibilitu zaměstnanců, týmovou práci a vedoucí pracovníky a nabízí mnoho možností ke sloučení dvou světů, rodiny a zaměstnání. Dne 25. dubna 2012 získal závod Druck- und Spritzgußwerk Hettich od spolku „Povolání a rodina Waldeck-Frankenberg" ocenění pro příkladný podnik podporující rodinu. Ve třech kategoriích se svými programy o tuto cenu ucházelo celkem 23 podniků. Porota poslala do rozhodujícího kola deset finalistů.

Mnozí zaměstnanci každý den znovu a znovu podávají mistrovské výkony. Balancují mezi prací, rodinou a vztahy. Společnost Hettich jim poskytuje mnoho možností, aby mohli sjednotit oba světy, rodinu a zaměstnání. Za tím stojí snaha ukázat, že se personální politika zaměřená na rodinu z dlouhodobého hlediska vyplatí. Cílem je podpořit pozitivní pracovní klima v podniku, a tím přilákat vysoce kvalifikované pracovníky a udržet si je. Zaměření na rodinu je jasný závazek k sociální a společenské zodpovědnosti. Spolu se zaměstnanci a jejich vedoucími silami se hledají individuální řešení, která jsou přizpůsobena rodinnému a pracovnímu prostředí. „Podniky podporující rodinu povzbuzují mladé lidi s dětmi k tomu, aby v našem okresu pracovali a žili“, vysvětlil zemský rada okresu Waldeck Frankenberg Dr. Reinhard Kubat. To může být cenným nástrojem v boji proti nedostatku kvalifikovaných pracovníků a demografickým změnám.

Beate Friedrich, pověřenec pro ženské otázky a organizátorka soutěže, Uwe Kleemann, vedení podniku HDS, Britta Trompeter, personální referentka HDS, Dr. Reinhard Kubat, zemský rada okresu Waldeck Frankenberg (zleva doprava).