Ocenění Bezpečný podnik

Program „Bezpečný podnik“ byl vyhlášen v roce 1996 ministrem práce a sociálních věcí. Garantem programu je Český úřad bezpečnosti práce, který považuje prosazování a realizaci tohoto programu v organizacích, pro které je určen, za prioritní, a to zejména s ohledem na potřebu účinnějšího prosazování zákonem stanovených požadavků na prevenci.
Projekt „Bezpečný podnik“, má zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně ochrany životního prostředí, vytvořit podmínky pro zavedení efektivního systému řízení a napomoci jim tak snáze plnit ustanovení české legislativy, vycházející z požadavků směrnic EU.

Titul dosud získalo pouze 56 firem. To dokazuje, že jde o velmi výběrovou záležitost s náročnými kritérii. Osvědčení se společnostem uděluje každý rok. Tímto oceněním se firmy dále zavazují soustavně zvyšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Společnost Hettich ČR k.s. získala osvědčení „Bezpečný podnik“ dne 26. května 2010 a stala se tak první firmou na Žďársku, která toto ocenění získala.
Zástupci společnosti Hettich ve spolupráci s paní Ing. Jiřinou Velínovou, inspektorkou Oblastního inspektorátu práce, usilovně pracovali téměř rok a půl na dosažení tohoto osvědčení a podařilo se jim docílit vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví i zlepšení kvality pracovního života.