Централа на T-Mobile

Централа на T-Mobile в Полша, Варшава. В новопостроената офис сграда е използвана системата за офис контейнери на Hettich Systema Top. По този начин T-Mobile е и измерител за другите по отношение на организацията на модерното пространство за съхранение. Systema Top убеждава като платформена концепция посредством функционални елементи, цветове, големини и оборудване.