Планиране - Конструиране - Реализиране

За различните фази на планирането при ежедневната дейност Hettich Ви подкрепя с огромен брой каталози и документи:

  • Hettich основен каталог - Техника & Приложение
  • Новости - Каталози & проспекти
  • Помощ при планиране
  • Техническа документация
  • Сертификати
  • Упътвания за монтаж
  • Видеа за планиране

Всички документи могат да бъдат показани от медиатеката и и са на разложение като разлистващ се каталог (онлайн) или като PDF-версия (офлайн). Също така там има и видеа, които могат да са помощ при планиране. Използвайте филтрите на продуктовата и медийна категория, за да получите желаните документи.