CAD-партньори

CAD/CAM-системи професионално подпомагат монтажника и конструктура при планирането, конструкцията и презентацията на мебелите. При това данните за обкова играят важна роля при позиционирането, тестването срещу сблъсък и оптичното представяне на ситуацията с обкова. Освен в HettCAD-системата голяма част от обкова е директно запазен като базови данни при CAD/CAM-системи. Нашите партньори директно предоставят на разположение Hettich-данните (чертежи, точки за разпробиване, търговска информация) посредством библиотека за обков или като базови данни.
Преглед на партньорите ще намерите в списъка от линка.