База данни изображения

Тук ще намерите според продуктовите групи актуалните Hettich изображения.  Всички данни са за преглед и тегнене.

Условия за ползване

Hettich си  запазва всички права върху съдържанията (напр. текстове, изображения, графики, файлове, графични оформления, подредби и други подобни) на своите интернет страници. Защитата, която съществува за тези съдържания чрез защитата на авторското право и другите защитни закони, важи специално и за базите данни и подобните средства. Каквато и да е форма на размножаване, пренос или променяне на съдържанията не са позволени без предварителното писмено съгласие на Hettich. В случай на несъответствия между версията на английски език и тези на други езици на Условията за ползване, английската версия се счита за валидна.

 1. Hettich logo 4c

  Тип на файла/Големина на файла: tif 15.01 MB

 2. Hettich logo sw

  Тип на файла/Големина на файла: tif 15 MB

 3. Hettich slogan-logo 4c

  Тип на файла/Големина на файла: tif 36.46 MB

 4. Hettich slogan-logo sw

  Тип на файла/Големина на файла: tif 36.45 MB

Страница 1 от 1