Две в едно

Техника за плъзгащи се врати с предимство от Hettich. Обковът Vertico движат повече. С едно движение две врати синхронно се отварят или затварят в срещуположни посоки. Едно обогатяване за убеждаващи мебелни решения в дизайн и приложение. Надеждната техника е с открит или покрит кант и е приложима вертикално или хоризонтално.

Техника допълнително развита от Hettich.

HorizonSynchro

HorizonSynchro

Брой релси: 1

Движение на вратата: хоризонтално

Тегло на вратата: макс. 20 кг

VerticoSynchro

VerticoSynchro

Брой релси: 1

Движение на вратата: вертикално

Тегло на вратата: макс. 15 кг

VerticoMono

VerticoMono

Брой релси: 1

Движение на вратата: вертикално

Тегло на вратата: макс. 15 кг