Офисът е организация

С програмите Systema Hettich предлага едновременно организация и система. Зад врати, в контейнери, зад клапи - за всички сфери на офиса има решения за ред и функции, които превръщат обикновените мебели в добри офис мебели. С добавена стойност за ефективен работен процес, удовлетворяващи и безопасни дейности и ненапрягаща употреба.

Водещи на пазара с Hettich.

Systema Top 2000

Systema Top 2000

Приложима за:

Контейнер за бюро

Тесен контейнер за бюро

Миниконтейнер

Офис контейнер

Комплекти контейнери

Системи за заключване

Стенни шкафове

Царга SysTech

Царга SysTech

Приложима за:

Офис контейнер

Стенни шкафове

Org@Tower

Org@Tower

Системи:

BigOrg@Tower

BigOrg@Tower Double

BigOrg@Tower Wood

Org@Tower

Org@Wall