Видеа обясняват технологията

Видеата често предават съдържанието по-добре от който и да е текст. Нашите видеа правят техниката на обкова разбираема, показват приложението в мебелите и оказват помощ при монтажа на обкова.

Много видеа се намират директно при продуктите като информация за тях. В онлайн каталога също ще намерите видеа в допълнение към продуктовата информация. Нашата медиатека също предлага обширни видео материали за многобройни теми.

Освен това предлагаме собствен канал в YouTube с различни категории.

  • Technik für Möbel

  • Sensys

  • Sensys

  • Система за чекмеджета ArciTech: сглобяване, монтаж и реглаж на чекмеджета с ниско и високо чело

  • InnoTech

  • InnoTech

Интересни линкове