Нов инструмент за дигитално планиране на мебели: Hettich Plan

Hettich разширява портала с електронни услуги

С Hettich Plan могат да се създават бързо и лесно корпусни конструкции. Порталът за онлайн планиране се ползва без инсталиране, с всички обичайни браузъри и устройства и допълва доказаните електронни услуги на Hettich като Hettich Shop и Hettich CAD с една още по-удобна функция.

Hettich Plan улеснява неимоверно конфигурирането на корпуси, защото програмата сама Ви води през мебелната конструкция: „Библиотека за корпуси“ предлага за избор многобройни мебели, които могат да се напасват индивидуално. След това могат да се предложат възможният и съобразен с конструкцията обков, както и аксесоарите и да се изберат от потребителя. Така не може да бъде подбран грешен обков, това означава сигурност за конструктура и значително съкращава времето за планиране и конструиране. Накрая се съставя списък на всички касаещи производството данни.

За жизнените пространства на кухнята, банята, всекидневната и спалнята в портала за планиране има на разположение многобройни варианти на мебели. Така например, в сферата на кухнята се открояват долни, ъглови, високи шкафове и такива за горен ред. Програмата взема под внимание обкова на системи за чекмеджета, системи водачи, панти, както и системи за плъзгащи се и чупещи се врати.

В подкрепа на производството се създават: списък за поръчка на обков за препращане към Hettich или специализирания търговец, списък с детайли (PDF, XLS), 3D-чертеж на корпуса (DWG, DXF, FXF) и 2D-чертеж на корпусните елементи (DWG, DXF, FXF, PDF).

Hettich разширява своя портал с услуги и допълва доказаните електронни услуги като Hettich Shop и Hettich CAD с още по-удобна функция: Hettich Plan. Снимка: Hettich

Hettic h Plan е нови ят ин струме нт за дигитално планиране на мебели на Hettich. Снимка: Hettich

<- Обратно към: Начало