По този начин променяте големината на шрифта на интернет страници

Често може да е предимство, големината на шрифта на интернет страниците да се представя по-голям или по-малък, за да се подобри четливостта на текста.
Модерните интернет браузъри имат вградена функция, която  Ви позволява да уголемите или намалите текста на всяка желана интернет страница:

  1. Възможност
    Дръжте CTRL-клавиша натиснат и натиснете допълнително клавишите +/-, за да увеличите или съответно да намалите шрифта.
  2. Възможност
    От менюто "Интернет браузър" изберете опция "Изглед" и оттам опция "Големина на текста". Тук имате възможност да увеличите и да намалите шрифта.
    (Забележка: Названието на опцията може да се различава в зависимост от интернет браузъра).

 

 

Adjust font size in Internet Explorer

Изображение 1: Настрой размера на шрифта в Internet Explorer

Adjust font size in Firefox

Изображение 2: Настрой размера на шрифта във Firefox