Информация за фирмата & Законови условия и норми

Информация за фирмата

Предлагащ настоящата интернет страница

Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern

Tел.:  +49 5223 / 77-0
Факс:  +49 5223 / 77-1414
E-майл: info(at)de.hettich.com
Начална страница: http://www.hettich.com/

Регистрационен съд
Административен съд Бад Ойхаузен (Bad Oeynhausen) HR A 4728

ДДС-идентификационен код
DE 124328133

Оторизиран съдружник-представител
Hettich Holding Verwaltungs GmbH, със седалище Кирхленгерн, Съдебна регистрация Бад Ойхаузен HR B 7552 (Bad Oeynhausen HR B 7552), Управител: Д-р Андреас Хетих, Яна Шьонфелд

При препратки (линкове) към сайтове на наши дъщерни фирми или към трети страни, Hettich Holding GmbH & Ко OHG не поема отговорност за съдържанието на свързаните страници. Чрез активиране на препратката Вие прекратявате ползването на информационното обслужване на Hettich Holding GmbH & Ко OHG. За предложенията от трети страни, следователно, могат да се прилагат различни правила.

Условия за ползване и законови условия и норми, свързани с интернет страниците на производствената група на Hettich

Авторски права, търговски марки, лога, фирмени шрифтове, слогани

Hettich си  запазва всички права върху съдържанията (напр. текстове, изображения, графики, файлове, графични оформления, подредби и други подобни) на своите интернет страници. Защитата, която съществува за тези съдържания чрез защитата на авторското право и другите защитни закони, важи специално и за базите данни и подобните средства. Съдържанията могат свободно да се използват в интернет, съобразено с установените условия за ползване; в останалите случаи каквато и да е форма на размножаване, пренос, повторно използване, прехвърляне, съхранение, променяне, разпространение или друг тип ползване на съдържанията не са позволени без предварителото писмено съгласие на Hettich.

Нашите интернет страници могат да имат съдържания, които са обект на авторски права на онези, които правят достъпно това съдържание.

Търговски марки, лога, фирмени шрифтове, слогани, описания на продукти или изображения, които съдържат нашите интернет страници, са защитени от Hettich и следователно не могат да се използват за собствени цели или по някакъв друг начин. С изключение на показаните на страницата по-долу Hettich лога, които са предназначени за използване на Вашата интернет страница за рекламни цели:

Изтегляне на логото

Отговорност

Цялото съдържание на нашите интернет страници е внимателно проверено. Не се дава гаранция за точността, пълнотата, актуалността и пригодността за определени цели на приложение. Hettich предоставя всяка информация и съдържание без никаква сигурност или гаранция, те да са изрични или подразбиращи се. За вреди, причинени пряко или косвено от използването на нашите интернет страници, Hettich не поема отговорност, освен ако те не са умишлени или не са поради груба небрежност от страна на Hettich.

Линкове (препратки към сайтовете на трети страни)

Доколкото можете да получите достъп от нашия сайт посредством т. нар. линкове до интернет страниците на трети страни, отбелязваме, че ние нямаме влияние върху оформянето на съдържанието на тези сайтове и следователно не поемаме отговорност за тяхната законосъобразност, коректност и пълнота. Линковете към тях служат само, за да бъде предоставен на нашите клиенти опростен достъп до информация на трети страни. Ние изрично подчертаваме, че не подготвяме материалите, предоставяни от третите страни на техните интернет страници. Ето защо е препоръчително внимателно да разгледате условията за ползване, условията за защита на данните и друга правна информация на интернет страниците на третите страни.

Приложимо право, място на юрисдикция

С посещението на нашата интернет страница, Вие се съгласявате с изключителната приложимостта на германското право, с изключение на разпоредбите на Конвенцията за покупателното право на ООН (CISG), по отношение на спорове от всякакъв вид между вас и Hettich. Юрисдикция за всички спорове е Бюнде, Германия.

Общи условия за ползване

Важащите във всеки отделен случай Общи условия за ползване ще намерите на съответните интернет страници на нашите дъщерни дружества, които може да посетите посредством препратки (линкове) от нашите интернет страници.

--
Общи условия за продажба и доставка - Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG (PDF)

В случай на несъответствия между версията на английски език и тези на други езици на Условията за ползване, английската версия се счита за валидна.