Impresum

Impresum

Ove web stranice objavio je

Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern

Tel.:  +49 5223 / 77-0
Faks:  +49 5223 / 77-1414
E-mail: info(at)de.hettich.com
Homepage: http://www.hettich.com/

Registracijski sud
Opštinski sud Bad Oeynhausen HR A 4728

Porezni broj   
DE 124328133

Odgovorni član društva
Hettich Holding Verwaltungs GmbH, sjedište Kirchlengern, Registracijski sud Bad Oeynhausen HR B 7552, Generalni direktor: dr. Andreas Hettich, Jana Schönfeld

Hettich Holding GmbH & Co. oHG nije odgovoran za sadržaj web stranica naših društava kćeri ili trećeg, kojima može da se pristupi sa ove web stranice preko hiperlinkova. Za te stranice, uključujući stranice naših povezanih društava, također mogu da važe drugačiji propisi.

Uslovi korištenja i pravna pitanja u vezi sa internet stranicama Hettich grupe

Autorska prava, marke, logotipovi proizvoda i firmi

Hettich pridržava sva prava u pogledu sadržaja (kao što su tekst, slike, dijagrami, datoteke, grafičke prezentacije, liste i slično) svojih internet stranica. Zaštita koja postoji u pogledu tih sadržaja putem zaštite autorskih prava i drugih takvih zakona vrijedi naročito u pogledu baza podataka i sličnih sadržaja. Sadržaj je slobodno dostupan samo za pozivanje s interneta u dotičnu svrhu i ne smije da se kopira, prosljeđuje, ponovno koristi, prenosi, memoriše, mijenja, daje na korištenje ili općenito koristiti bez našeg prethodnog pismenog odobrenja.

Naše internet stranice također mogu da obuhvataju sadržaje podložne autorskim pravima strana koje omogućuju te sadržaje.
Imena marki, logotipovi proizvoda i firmi, opisi proizvoda ili slike proizvoda koje se pojavljuju na našim internet stranicama zaštićeni su u ime Hetticha i stoga drugi ne smiju da ih koriste za svoje svrhe ili na bilo koji drugi način.
Jedini logotipovi Hetticha koji su ustupljeni za upotrebu na Vašoj internet stranici u reklamne svrhe su oni koji su prikazani na stranici dolje:

Preuzimanje logotipa

Odgovornost

Svi sadržaji naših internet stranica pažljivo su provjereni. Ipak, ne možemo da preuzmemo bilo kakvu odgovornost za tačnost, potpunost, trenutačnu valjanost ili primjerenost za određene upotrebe. Hettich omogućuje informacije ili sadržaje bez ikakve garancije, bilo izričite ili podrazumijevane. Hettich ovime isključuje svaku odgovornost za štetu nastalu direktno ili indirektno kao rezultat korištenja naših internet stranica, osim ako je rezultat svjesne namjere ili rezultat grubog nemara samog Hetticha.

Linkovi (na internet stranice trećih)

Ukoliko pristupite internet stranicama treće strane preko linkova na našim internet stranicama, obavještavamo Vas da nemamo uticaja na dizajn tih stranica i prema tome ne možemo da odgovaramo za njihovu zakonitost, tačnost ili potpunost. Linkovi služe samo za to da našim korisnicima omoguće lakši pristup informacijama koje daju treći. Izričito naglašavamo da mi ni na koji način ne prihvatamo kao svoje one informacije koje su na naše stranice stavile treće strane. Zbog toga preporučamo da pažljivo proučite uslove korištenja i napomene o zaštiti podataka i ostalih pravnih pitanja u pogledu internet stranica trećih.

Mjerodavno pravo; Nadležni sud

Posjećivanjem naših Internet stranica, izjavljujete da pristajete na isključivu primjenu njemačkog prava i odričete se UN-ove Konvencije o međunarodnoj prodaji roba (CIGS) u pogledu sporova bilo koje vrste između Vas i Hetticha. Nadležni sud za sve sporove je Bünde, Njemačka.

Opšti uslovi poslovanja

Važeće Opšte uslove poslovanja naći ćete na odgovarajućim web stranicama naših povezanih društava kojima može da se pristupi sa naše web stranice preko hiperlinkova.