Podręcznik SelectionProfessional SelectionProf_Podrecznik_PL.pdf 55 / 144 3.11.9 Systemy zamknięć Rodzaje konstrukcji Zamki moŜna stosować w róŜnych rodzajach konstrukcji: Szafka standardowa / konstrukcja korpusowa + konstrukcja segmentowa / nakładane + wpuszczane - Drzwi / Klapy - Drzwi podwójne - Systemy szuflad - Drzwi przesuwne/składane Meble biurowe / System zabudowy szaf LR25+32 / nakładane + wpuszczane - Szuflada stalowa (bezpośrednio przy montaŜu szuflady) - Ramy na teczki zawieszane (bezpośrednio przy montaŜu ramy na teczki zawieszane) - Drzwi - Drzwi podwójne Meble biurowe / Kontener LR25+32 / nakładane + wpuszczane - Szuflada stalowa (bezpośrednio przy montaŜu szuflady) - Wkładana rama na teczki zawieszane (bezpośrednio przy montaŜu ramy na teczki zawieszane) - Piórnik (bezpośrednio przy montaŜu piórnika) - Front (bezpośrednio przy montaŜu frontu) Wybór i montaŜ systemu zamknięć W pierwszej kolejności naleŜy zamontować element konstrukcji (drzwi lub szufladę). Następnie, podobnie jak w przypadku uchwytów, naleŜy zaznaczyć wybrany element, w którym chcemy umieścić zamek. Dokonuje się to w module elementów (kolor czerwony). Po wyborze elementu naleŜy wybrać w Asystencie punkt Zamki/Systemy zamknięć wybierz/zmień. Otworzy się okno dialogu. Rodzaj frontu: Zamki moŜna rozmieścić na froncie w róŜny sposób. Dla łatwiejszego wyboru wybieramy jako pierwszy rodzaj frontu, np. szufladę. Do wyboru mamy teraz tylko te miejsca, które są moŜliwe dla danego rodzaju frontu.